ALL IN ONE

Alla installationer i en utrustning

ALL IN ONE kan användas både av allmäntandläkaren och av tandläkaren som arbetar med lustgas.

I detta skåp har vi samlat all utrustning som behövs för att kunna utföra en lustgasbehandling på ett hygieniskt, bekvämt och säkert sätt. Här finns också överskottsutsug, punktutsug, och extrautsug för att föra bort lustgasen från behandlingsrummet. Genom att samla all utrustning på ett ställe håller man ner installationskostnaden, då det mesta av arbetet utförts på fabrik innan leverans.

ALL IN ONE är ett bra alternativ till att installera ett punktutsug med fläkt och ljuddämpare från taket som blir betydligt dyrare. Ett sådant utsug kommer ofta i konflikt med tandläkarunitens instrumentarmar, det låter mycket och dessutom är det svårt att komma tillräckligt nära munhålan (max 150 mm) för att utsuget skall fungera bra.

Lustgasutrustning i ALL IN ONE

Man kan använda sin befintliga flödesmätare såväl Porter MXR som Matrx Digital MDM m.fl. med ejektor osv. eller investera i nytt om så behövs. Om man har en gammal flödesmätare som är 15 år eller äldre kan man med vårt utbytesprogram byta ut sin flödesmätare med ventilstycke till en ny för ett mycket förmånligt pris.

ALL IN ONE kan installeras i både nya och befintliga behandlingsrum och den tar inte större plats på bredden än en vanlig instrumentlåda under bänkskivan.

ALL IN ONE har provats och testats på ett antal kliniker med mycket gott resultat.

Mått:

  • Höjd 550 mm
  • Bredd 370 mm
  • Djup 416 mm

Kontakta oss

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå