Service, underhåll och låneaggregat

Årlig service av ditt lustgasaggregat

Medicinalstyrelsen föreskriver följande:

§6 Sjukvårdsstyrelsen (motsvarande) eller den som för ändamålet erhållit sjukvårdsstyrelsens uppdrag, skall tillse att apparaten med tillhörande utrustning fortlöpande kontrolleras och underhålls på betryggande sätt.

§7 Minst en gång årligen skall kontrolleras att apparaten fyller fordringarna.

Ingenjörsfirman Jan-Åke Hallén AB utför denna årliga service. Servicen sker på vår serviceverkstad i Sävedalen. Sänd in ditt lustgasaggregat för årlig service mycket väl förpackat till vår gatuadress Östra Fjällväen 4 i Sävedalen.

Serviceavtal

Du kan även teckna ett serviceavtal med oss så slipper du själv hålla reda på serviceintervallerna. Då skickar vi en kallelse en gång/år och erbjuder hjälp med frakthandlingar om så önskas.

Underhåll

Vår serviceverkstad i Sävedalen utför också underhåll och reparation på din lustgasutrustning om du skulle behöva hjälp mellan de årliga serviceintervallerna.

Låneaggregat

Hos oss kan du också hyra ett låneaggregat om du så önskar. Tiden som det tar att få en service gjord på din flödesmätare är ca en vecka. Om du har många patienter kan detta därför vara ett bra alternativ.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå