Välkommen till Ingenjörsfirman Jan-Åke Hallén AB
Lustgasprodukter för tandvården

Vi har allt som behövs inom området lustgas för tandvården

Med mer än 35 års erfarenhet har vi allt ni behöver inom området lustgas. Vi tillverkar också utrustning enligt önskemål. Vi tar hand om allt från ombyggnad av olika lustgassystem till att ta ansvar för hela processen från planering till fullständig installation. Dessutom ser vi till att ditt lustgasaggregat får den lagstadgade årliga servicen det behöver.

Vi erbjuder även utbildning om lustgas och dess system samt ger råd och information för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

I vår strävan efter att främja både miljön och hälsan för personal och patienter har vi utvecklat en ny produkt som vi kallar ALL IN ONE. Denna produkt innehåller både Hepafilter, som effektivt oskadliggör bakterier och virus, samt ett dammfilter för att ytterligare förbättra luftkvaliteten. Med ALL IN ONE kan du vara säker på att din arbetsmiljö blir ren och säker för alla.

  • Vi utför kompletta installationer
  • Vi bygger om olika lustgassystem
  • Vi utför årlig lagstadgad service
  • Vi erbjuder låneaggregat
  • Vi tillhandahåller all typ av utrustning
  • Vi ger råd och information
  • Vi utbildar
Snett framifrån HEMSIDA

ALL IN ONE

Med vår senaste produkt ALL IN ONE får du ren luft i behandlingsrummet.

Baldus Mixer Analog-Snett framifrån 1 HEMSIDA

Flödesmätare

Vi erbjuder både analoga och digitala flödesmätare.

Testinstrument

Med våra tre testinstrument kan du kontrollera och dokumentera mätvärden regelbundet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Service/Installation

Vi hjälper till med installation av lustgasutrustning och utför lagstadgad årlig service.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå