Art nr. 703 401

Täthetsmanometer

Med denna täthetsmanometer täthetstestar du hela systemet såsom slangset, andningsblåsa osv. fram till flödesmätaren inkIusive alla adaptrar och anslutningar.

Täthetsmanometern ansluts direkt på patientslangens båda slangändar. Tätningstrycket bör ligga på ca. 30 millibar och får ej under 30 sekunder sjunka mer än 5 millibar. Fyll på syrgas ett flertal gånger för stabilitet i slangar och blåsa. Om täthetsmanometerns visare sjunker betyder detta att läckage förekommer. Leta reda på läckaget och åtgärda detta omgående så att full täthet erhålls. Täthetsprovningen skall ej ske under högre tryck eftersom andningsblåsans muffkrage då kan ge vika och läckage kan uppstå.

OBS! Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:7 skall regelbundna täthetskontroller utföras och dokumenteras. Detta gör du med denna täthetsmanometer.

Kontakta oss

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå