Ortho Clean – rengöringssystem för tänger

Ortho Clean

Tångrengörare – ett nytt hjälpmedel för enklare och effektivare rengöringsrutiner inom ortodonti. Genom möjlighet till rationell hantering erbjuder Ortho Clean en rad fördelar:

Bekvämt

Enklare arbete med rengöring och desinfektion av tänger och andra utensilier. Genom placering av Ortho Clean vid arbetsplatsen behöver orena tänger ej transporteras ut till sterilavdelningen för rengöring och desinfektion. Varje arbetsteam behåller sina tänger. Märkning av dessa, för att undvika sammanblandning, behövs ej.

Tidsbesparande

Samtidig rengöring och desinfektion av olika typer av tänger och utensilier. Ingen tidsödande och oergonomisk rengöring av ett och ett instrument. Tångstället har plats för 8 tänger och kan lätt lyftas ur respektive rengöringsbehållare utan att man kommer i beröring med desinfektionsvätskan. Byte av tångställ med rena respektive orena tänger sker enkelt och snabbt. Likaså växlingen mellan rengöring/desinfektion och torkning.

Renare/bättre miljö

Bättre arbetsmiljö genom användning av Ortho Clean. Till skillnad mot traditionell rengöring/desinfektion med öppna behållare då man får stor avdunstningsyta, sker rengöringen och torkningen av tängerna i Ortho Clean helt slutet, dvs. inga desinfektionsångor kommer ut i behandlingsrummet. Med Ortho Clean uppnås höggradigt rena tänger utan att arbetsmiljön påverkas.

Enkel installation

Ortho Clean är mycket enkel att installera på vägg eller på insidan av exempelvis en skåpsdörr och tar endast lite utrymme i anspråk. Kräver ej anslutning till vare sig el, vatten eller andra media.

Kontakta oss

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå