Art nr. 703 400

Flödesmätare för utsug förbrukade gaser

Kontroll av evakuering – förbrukade gaser

Det är mycket viktigt att man inte, på tryckluftssidan och absolut inte på utloppssidan, åstadkommer för stora tryckfall. Vanligt vid installationer är att man tar tryckluften från behandlingsuniten med massor av kopplingar, vinklar, smala slangar och annat med strypningar som följd. Bäst är om man kopplar upp tryckluften direkt från intaget i tandläkarutrustningens golvbox eller om det finns från avstängningsskåpet på väggen.

Enligt myndigheterna skall täthet och utsug av förbrukade gaser mätas, registreras och journalföras regelbundet. Utsug av förbrukade gaser kontrolleras enkelt med ett flödesinstrument för förbrukade gaser.

OBS! Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:7 skall regelbundna täthetskontroller utföras och dokumenteras. Detta gör du med detta instrument.

Kontakta oss

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå