NOBLE LIGHT LABOR

Armaturer för tandtekniker

Armaturerna finns i följande modeller:

NOBLE LIGHT LABOR 224
tandteknikerbelysning L=660 mm.

NOBLE LIGHT LABOR 239
tandteknikerbelysning L=960 mm.

NOBLE LIGHT LABOR 254
tandteknikerbelysning L=1260 mm.

NOBLE LIGHT LABOR TILLBEHÖR

NOBLE LIGHT LABOR ARBETSLÅDA