Ingenjörsfirman Jan-Åke Hallén AB

swedish

Ingenjörsfirman Jan-Åke Hallén AB bildades 1964. Vi arbetar med utveckling av nya produkter för rationell tandvård samt specialtillverkning.
Några av våra produkter som vi marknadsför och säljer är:
LUSTGASUTRUSTNING
inkl tillbehör, installation, rådgivning, service av aggregat mm.

ORTHO CLEAN
Ett bekvämt och effektivt rengörings- och desinfektionssystem för ortodontitänger.

HANDS CLEAN
Ett flexibelt system för god handhygien.

UNIT CLEAN
En utrustning och metod för regelbunden rengöring, desinfektion och kontroll av dentala unitars vattensystem.

english

Ingenjörsfirman Jan-Åke Hallen AB – established in 1964. We develop, manufacture and market new products for rational dental care.
Some of our products that we market and sell are:
NITROUS EQUIPMENT
including accessories, installation, consulting, service and more.

ORTHO CLEAN
A convenient and effective system for cleaning and disinfection of orthodontic pliers.

HANDS CLEAN
A flexible system for good hand hygiene.

UNIT CLEAN
Equipment and method for regular cleaning, disinfection and control of dental unit water systems.

german

Ingenjörsfirman Jan-Åke Hallén AB – gegründet 1964. Wir entwickeln zahnmedizinische Geräte für Zahnarztpraxen.
Einiger unserer Produkten, die wir verkaufen und vertreiben sind:
LACHGAS GERÄTE
inkl. Zubehör, Installation, Beratung, Service und vieles mehr.

ORTHO CLEAN
Ein praktisches und effektives Reinigungs- und Desinfektionssystem für kieferorthopädische Zangen.

HANDS CLEAN
Ein flexibles System für gute Handhygiene.

UNIT CLEAN
Ein Gerät und eine Methode für eine regelmäßige Reinigung, Desinfektion und Kontrolle des Wassersystems von dentalen Geräten.