Praktikplanering

Hand-som-ritarHur får man den bästa tandläkarpraktiken?

Arbetar man inte dagligen med praktikplanering är det naturligtvis svårt att veta hur man skall gå till väga. Hur får man ut mest av investerat kapital? Vad innebär en ny- eller ombyggnation i fråga om investeringar, antal anställda och utrustning?

Frågorna kan bli hur många som helst och alla måste få sitt svar innan man börjar bygga. Det är inte lätt att ändra på en redan utförd praktik. Allt måste alltså bli riktigt från början. Det vettigaste är därför att be någon om hjälp – någon som vet hur man gör.

Den som planerat många praktiker har stor erfarenhet.

Det är självklart att man går till en tandläkare för att få tänderna lagade. Man gör det inte själv. Lika självklart borde det vara att vända sig till en arkitekt – en praktikplanerare – då man skall bygga en praktik.

Förberedelser och planering är de bästa utgångspunkterna.

Vår erfarenhet säger att det är viktigt att börja i tid – månader i förväg. Vi behöver veta allt t ex hur Du arbetar, vad Du vill få ut av praktiken och investeringarna, framtida planer etc.

Ställ frågor: Hur lång tid kan planeringen ta? Vad kostar det? Ett öppenhjärtligt utbyte av fakta och åsikter är en förutsättning för att vi skall kunna göra en bra lösning till rätt pris och i rätt tid.

Hjälp med inredning.

En praktikplanerare ritar inte bara praktiker. Han/hon kan också hjälpa till att skaffa det inredningsmaterial som behövs. Det kan vara en fördel att någon, som är van, tar hand om valet av utrustning, inredning etc. med tanke på alla de speciella krav som ställs på en tandläkarpraktik.

Vårt jobb är att se till att Du får den bästa tandläkarpraktiken.

Vi på Cacan Sverige AB har under åren planerat ett stort antal praktiker både i Sverige och utomlands. Trots att vi inte är något stort företag har vi stor erfarenhet av praktikplanering. Vår ambition är att Du skall få den absolut bästa tandläkarpraktiken!